LGS'de her soru eşit puan mı?


LGS'de her soru eşit puan değildir. Türkçe, Matematik ve Fen soruları fazla puan getirirken İnkılap, Din ve İngilizce soruları daha az puan getirmektedir. Fakat bir ders içerisindeki bütün sorular eşit puan getirmektedir. Mesela matematik dersinin en zor sorusu ve en kolay sorusu aynı puana sahiptir. Derslerdeki bir sorunun puanları şu şekildedir;

  • Türkçe: 4,34 puan
  • Matematik: 4,25 puan
  • Fen: 4,12 puan
  • İnkılap: 1,66 puan
  • Din Kültürü: 1,89 puan
  • İngilizce: 1,50 puan